Historia

PIENI PYHÄVESI –yhdistys ry (PPY) on perustettu vuonna 2010. Sysäyksen perustamiselle antoi järven yläpuolisessa maastossa vuonna 2009 alkanut VT5:n rakennustyömaa. Erilaista kiintoainetta, tiesuoloja, humuspitoista suovettä ym. sisältäneitten valtavien vesialtaiden vesivirrat päätyivät 5,5 km:n matkalta useampaa eri ojareittiä pitkin Pieneen Pyhäveteen. Tämä vaikutti silmin nähden järven tilaan.

Neuvottelut akselilla Liikennevirasto – ELY – PPY eivät johtaneet toimenpiteisiin järven tilan korjaamiseksi, joten PPY käynnisti ns. hallintopakon silloista Liikennevirastoa, nykyistä Väylävirastoa, vastaan. Liikenneviraston todettiin rikkoneen vesilakia ja velvoitettiin seuraamaan vesistön ja siihen VT5:lta laskevien ojien tilaa 2013-2016. Aluehallintovirasto on toukokuussa 2020 päätöksessään vapauttanut Väyläviraston kaikista Pientä Pyhävettä koskevista velvoitteistaan, mutta PPY on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen kesäkuussa 2020. Riippumatta VHO:n päätöksestä PPY ja sen ranta-asukkaat jatkavat järven ja järviympäristön eteen tehtävää työtä.

Viranomaislausunnot ja päätökset

Itä-Suomen Aluehallintovirasto 29/2020 [20.5.2020]

Mäntyharjun Tekninen lautakunta 25.9.2018

Itä-Suomen Aluehallintovirasto 44/2018/2 [25.7.2018]

Mäntyharjun kunnanhallitus 7.8.2017

Korkein hallinto-oikeus 1918/2015 [6.7.2015]

Itä-Suomen Aluehallintovirasto 70/2012/2 [20.9.2012]

Etelä-Savon ELY-keskus [31.1.2000]: Nopeusrajoitus 10 km/h

Mediassa

Maaseutukuriiri, Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke [Kesäkuu 2020]

Pitäjän uutiset [3.10.2019]

Pitäjän Uutiset [27.9.2018]

Pitäjän Uutiset [24.5.2018]

Yle Uutiset [28.9.2012]