PIENI PYHÄVESI -yhdistys ry

Puhtaan järven ja järviympäristön puolesta

Liity Yhdistykseen!

Yhdistykselle on myönnetty rahoitusta

Yhdistyksemme laati avustushakemuksen marraskuussa 2021 Metsä Groupin luonnonhoito-ohjelmaan tavoitteena saada lisää rahallista tukea suunnitteilla olevien vesienhoitotoimenpiteiden toteuttamiseen. Tammikuussa 2022 Metsä Group julkaisi tiedotteen, jossa PIENI PYHÄVESI -yhdistyksen kerrotaan olevan yksi kuudesta avustuksen saajasta valtakunnallisesti. Asiaa on hoitanut yhdistyksemme rahastonhoitaja Katri Sihvo-Jokitöyrä. Lisätietoa osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/Media/kaikki-uutiset/Pages/Uutinen.aspx?EncryptedId=1D85B105A644FB55&Title=MetsaGrouponvalinnutensimmaisetrahoitettavathankkeetluonnonhoito-ohjelmaansa

Mökki työpaikkana vaiko työpaikka mökillä?

Korona on vaikuttanut meidän kaikkien elämään. Pääsääntäisesti jollakin negatiivisella tavalla. Ainoa positiivinen asia, jonka korona-aika on minulle tuonut, on joustavan työskentelyn hyödyntämisen ymmärtäminen. Ja etenkin olen ymmärtänyt, miten monessa paikassa pystyn tekemään omaa työtäni. Myös mökillä. Työpäiväni ja viikkoni koostuvat koneella tehtävästä työstä, kokouksiin osallistumisista ja tiimin ohjauksesta. Kaikki nämä tehdään tänä päivänä virtuaalisin välinein. … Lue lisää

Syksyn kuulumisia

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin syyskuussa, ja sen myötä uudistuneen hallituksen ensimmäisiin tehtäviin kuuluu nyt avustusten hakeminen tarvittavien suojaustoimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Järveen päätyvä kuormitus on saatava minimoitua. Toimivaa yhteistyötä ja talkoovoimaa tarvitaan tietysti edelleen ponnisteluissa yhteisen järvemme eteen! Tarkempi tiedote on lähetetty jäsenistölle. Tiedotteen ohessa on jäsenmaksutiedot 2021 jäsenmaksun maksamiseksi. Kannattaa olla suoraan yhteydessä rahastonhoitajaan, jos … Lue lisää

Pitkäaikainen puheenjohtaja siirtynyt taustatukijaksi

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Liisa Sihvo on siirtynyt ansiokkaan 10 vuotta kestäneen puheenjohtajakauden jälkeen ansaitusti taustatukijan rooliin. Yhdistyksen jäsenet arvostavat laajasti hänen työtään ja kääntyvät varmasti jatkossakin monessa asiassa hänen puoleensa. Kiitokset vielä kerran Lissulle!

Mäntyharju-Vuohijärven kalatalousalueen vesienhoidon suunnittelu

EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyen Etelä-Savon ELY-keskus toteuttaa hankkeen ”Vesienhoidon yleissuunnitelman laatiminen” kalatalousalueittain. Hanke liittyy ympäristöministeriön käynnistämään vesiensuojelun tehostamisohjelmaan ja sen tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja hoitoa, edistää kalakantojen tilaa sekä vahvistaa nykyisten paikallisten ja alueellisten vesistökunnostusverkostojen toimintaa ja uusien syntymistä. Kalatalousalueellisilla yleissuunnitelmilla täydennetään maakunnassa tehtävää vesienhoidon suunnittelua ja kolmannelle vesienhoitokaudelle 2022-2027 laadittavaa Etelä-Savon vesienhoidon … Lue lisää

Yhdistyksen vuosikokous ja talkoot lauantaina 1.8.2020

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tänä vuonna poikkeuksellisesti Poitinjoella. Vuosikokous alkaa klo 10 ja se kestää arviolta noin tunnin. Kokouksen jälkeen on tarkoitus jatkaa niittotalkoiden merkeissä – toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan! Viralliset kutsut sekä vuosikokoukseen että talkoisiin toimitetaan lähipäivinä.

Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke kiinnostui Poitinjoen ruoppauksesta

Kesäkuun 2020 alussa Maaseutukuriirin tiedottaja Sofia Flygare haastatteli Pieni Pyhävesi -yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Sihvoa koskien Poitinjoen ruoppashanketta. Kuva-aineistoa juttuun toimittivat Martti Kalliala ja Lauri Sihvo. Jutun pääset lukemaan osoitteessa https://www.maaseutukuriiri.fi/hanketarinat/vanhaa-kirkkovenereittia-petrattiin-ruoppaamalla/.

Koekalastuksia viikolla 32/2019

Etelä-Savon ELY-keskuksen pyynnöstä Luonnonvarakeskus (LUKE) suorittaa Pienellä Pyhävedellä verkkokoekalastuksia, joiden perusteella tehdään järven ekologisen tilan luokittelua. Kalastukset toteutetaan viikon 32 aikana (5.-7.8.). Kalastuksiin on vesialueen omistajien (osakaskunnat, yksityiset) lupa. Kalaseurannassa järvi jaetaan kahteen eri syvyysvyöhykkeeseen (0-3 m ja 3-10 m). Syvyysvyöhykkeellä (0-3 m) käytetään pohjaverkkoja ja syvyysvyöhykkeellä (3-10 m) kalastetaan pohjaverkkojen lisäksi myös pintaverkoilla. Yhteensä … Lue lisää