Yhdistys

Pieni Pyhävesi -yhdistyksen tehtävänä on:

  • Vaalia ja edistää Pienen Pyhäveden tilaa järven ja sen lähialueiden arvon ja elinkelpoisuuden säilyttämiseksi tulevillekin sukupolville sekä toimia ilmenevien epäkohtien korjaamiseksi.
  • Vaalia lähialueen luontokohteiden mm. kasvillisuuden monimuotoisuuden säilymistä.
  • Edistää Pienen Pyhäveden vaikutusalueen vakituisten ja kesäasukkaiden viihtyvyyttä ja
    pitää huolta vesistön hyvästä ekologisesta tilasta.
  • Herättää ihmisten mielenkiinto omatoimiseen ympäristöstä huolehtimiseen Pienen Pyhäveden vaikutusalueella.

Yhdistyksen säännöt ovat pysyneet toistaiseksi muuttumattomina yhdistyksen perustamisesta lähtien.

Projektit

Hallintopakkohakemus 2011 (valituskierroksineen).

Vuonna 2009 alkaneeseen VT5:n perusparannukseen liittyvä hallintopakkohakemus jätettiin vuonna 2011. Prosessin aikana on käyty läpi kaikki oikeusasteet, ja työmäärä asian hyväksi on ollut valtava. Aluehallintovirasto on toukokuussa 2020 päätöksessään vapauttanut Väyläviraston kaikista Pientä Pyhävettä koskevista velvoitteistaan. PPY on valittanut päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen kesäkuussa 2020.

Tähän mennessä saadut viranomaispäätökset löytyvät tämän sivuston Historia-osiosta.

Poitinjoen ruoppaus helmi-maaliskuussa 2019

Poitinjoen ruoppaus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2019. Hankkeelle saatiin ulkopuolista rahoitusta sekä ELY-keskukselta (Veej’jakaja) että sivustolla mainituilta paikallisilta yrityksiltä. Saatu rahoitus oli ratkaisevan tärkeä, samoin yhdistyksen sisäinen talkoohenki.

Ruoppaus oli merkittävä parannus järven veden vaihtuvuuden sekä vesillä liikkumisen kannalta. Viereinen kuva on otettu kesällä 2019.

Tuoreimmat asiakirjat