Kestävän mökkeilyn opas julkaistu

Uusi kestävän mökkeilyn opas ohjaa mökkiläisiä käytännönläheisesti kohti vastuullisia valintoja, jotta muun muassa mökkeilyn ympäristövaikutukset olisivat mahdollisimman vähäiset. Mökkeily luonnonhelmassa tukee lähtökohtaisesti ihmisten hyvinvointia, ja mökkeilyyn liittyvillä vastuullisilla valinnoilla on lisäksi mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti paikallisiin yhteisöihin, kulttuurisiin käytäntöihin sekä aluetalouteen.  Oppaaseen pääsee tutustumaan täällä: https://www.calameo.com/books/007451368d88ac4092a16

Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun

Metsäasiantuntija TAPIO on julkaisut uudet metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun keväällä 2023. Vesiensuojelun tavoitteena on, että vesistöjen, pienvesien ja pohjavesien ekologinen tila sekä käyttömahdollisuudet säilyvät hyvinä. Suositukset käsittävät asiaa mm. rantavyöhykkeistä ja ojien kunnostuksesta, jotta metsätalouden vesistökuormitukset olisivat mahdollisimman vähäiset. Suosituksiin kannattaa tutustua tarkemmin täällä: Vesiensuojelu | Metsänhoidon suositukset (metsanhoidonsuositukset.fi)

Suojarakenteiden toteutus alkamassa

Viime hetken tiedotteena yhdistyksen jäsenistölle näin nettisivujenkin kautta, että suojarakenteiden toteutus VT5:n suunnalta Pieneen Pyhäveteen laskeviin ojiin on alkamassa talkoovoimin nyt lauantaina 17.6. Kaikki halukkaat talkoolaiset ovat tervetulleita! Yhdistyksen hallitus piti yhdessä Osakaskunnan edustajien kanssa suojelurakenteiden toteutuksesta palaverin 25.02.2023. Työ käsittää lapiotyötä sekä biohiilisäkkien siirtoa, asettamista ja kiinnittämistä ojiin. Projektipäällikkönä toimii Lauri Sihvo ja kokonaisuus … Lue lisää

Hanke-esittely Metsä Groupin luonto-ohjelman puitteissa Kirkniemessä 16.5.2023

Yhdistykselle tarjoutui toukokuussa mahdollisuus osallistua Metsä Groupin luonto-ohjelman puitteissa rahoitusta saaneiden hankkeiden yhteiseen päivään Kirkniemessä. Puheenjohtaja Liisa Sihvon ollessa estynyt tilaisuuteen osallistui PIENI PYHÄVESI ry:n nimissä rahastonhoitaja Katri Sihvo-Jokitöyrä. Esitysaineistoon voi halutessaan tutustua täällä. Tilaisuudesta voi lukea myös Metsä Groupin lehdistötiedotteesta: Metsä Groupin luonto-ohjelman ennallistamishankkeiden parhaita käytäntöjä jaettiin Lohjalla (metsagroup.com)

Yhdistyksen vuosikokous sunnuntaina 10.7.2022

PIENI PYHÄVESI -yhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 10.7.2022 klo 14 Liisa Sihvon kesäasunnolla osoitteessa Sihvonniementie 110. Kokouskutsut on lähetetty ensisijaisesti sähköpostitse pj Lauri Sihvon toimesta. Kokoukseen toivotaan runsasta osaanottoa. Mahdolliset potentiaaliset uudet jäsenet ovat kokoukseen myös tervetulleita!

Yhdistykselle on myönnetty rahoitusta

Yhdistyksemme laati avustushakemuksen marraskuussa 2021 Metsä Groupin luonnonhoito-ohjelmaan tavoitteena saada lisää rahallista tukea suunnitteilla olevien vesienhoitotoimenpiteiden toteuttamiseen. Tammikuussa 2022 Metsä Group julkaisi tiedotteen, jossa PIENI PYHÄVESI -yhdistyksen kerrotaan olevan yksi kuudesta avustuksen saajasta valtakunnallisesti. Asiaa on hoitanut yhdistyksemme rahastonhoitaja Katri Sihvo-Jokitöyrä. Lisätietoa osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/Media/kaikki-uutiset/Pages/Uutinen.aspx?EncryptedId=1D85B105A644FB55&Title=MetsaGrouponvalinnutensimmaisetrahoitettavathankkeetluonnonhoito-ohjelmaansa

Mökki työpaikkana vaiko työpaikka mökillä?

Korona on vaikuttanut meidän kaikkien elämään. Pääsääntäisesti jollakin negatiivisella tavalla. Ainoa positiivinen asia, jonka korona-aika on minulle tuonut, on joustavan työskentelyn hyödyntämisen ymmärtäminen. Ja etenkin olen ymmärtänyt, miten monessa paikassa pystyn tekemään omaa työtäni. Myös mökillä. Työpäiväni ja viikkoni koostuvat koneella tehtävästä työstä, kokouksiin osallistumisista ja tiimin ohjauksesta. Kaikki nämä tehdään tänä päivänä virtuaalisin välinein. … Lue lisää

Syksyn kuulumisia

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin syyskuussa, ja sen myötä uudistuneen hallituksen ensimmäisiin tehtäviin kuuluu nyt avustusten hakeminen tarvittavien suojaustoimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Järveen päätyvä kuormitus on saatava minimoitua. Toimivaa yhteistyötä ja talkoovoimaa tarvitaan tietysti edelleen ponnisteluissa yhteisen järvemme eteen! Tarkempi tiedote on lähetetty jäsenistölle. Tiedotteen ohessa on jäsenmaksutiedot 2021 jäsenmaksun maksamiseksi. Kannattaa olla suoraan yhteydessä rahastonhoitajaan, jos … Lue lisää