Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun

Metsäasiantuntija TAPIO on julkaisut uudet metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun keväällä 2023. Vesiensuojelun tavoitteena on, että vesistöjen, pienvesien ja pohjavesien ekologinen tila sekä käyttömahdollisuudet säilyvät hyvinä. Suositukset käsittävät asiaa mm. rantavyöhykkeistä ja ojien kunnostuksesta, jotta metsätalouden vesistökuormitukset olisivat mahdollisimman vähäiset. Suosituksiin kannattaa tutustua tarkemmin täällä: Vesiensuojelu | Metsänhoidon suositukset (metsanhoidonsuositukset.fi)

Suojarakenteiden toteutus alkamassa

Viime hetken tiedotteena yhdistyksen jäsenistölle näin nettisivujenkin kautta, että suojarakenteiden toteutus VT5:n suunnalta Pieneen Pyhäveteen laskeviin ojiin on alkamassa talkoovoimin nyt lauantaina 17.6. Kaikki halukkaat talkoolaiset ovat tervetulleita! Yhdistyksen hallitus piti yhdessä Osakaskunnan edustajien kanssa suojelurakenteiden toteutuksesta palaverin 25.02.2023. Työ käsittää lapiotyötä sekä biohiilisäkkien siirtoa, asettamista ja kiinnittämistä ojiin. Projektipäällikkönä toimii Lauri Sihvo ja kokonaisuus … Lue lisää

Hanke-esittely Metsä Groupin luonto-ohjelman puitteissa Kirkniemessä 16.5.2023

Yhdistykselle tarjoutui toukokuussa mahdollisuus osallistua Metsä Groupin luonto-ohjelman puitteissa rahoitusta saaneiden hankkeiden yhteiseen päivään Kirkniemessä. Puheenjohtaja Liisa Sihvon ollessa estynyt tilaisuuteen osallistui PIENI PYHÄVESI ry:n nimissä rahastonhoitaja Katri Sihvo-Jokitöyrä. Esitysaineistoon voi halutessaan tutustua täällä. Tilaisuudesta voi lukea myös Metsä Groupin lehdistötiedotteesta: Metsä Groupin luonto-ohjelman ennallistamishankkeiden parhaita käytäntöjä jaettiin Lohjalla (metsagroup.com)