Yhdistyksen vuosikokous sunnuntaina 10.7.2022

PIENI PYHÄVESI -yhdistyksen vuosikokous pidetään sunnuntaina 10.7.2022 klo 14 Liisa Sihvon kesäasunnolla osoitteessa Sihvonniementie 110. Kokouskutsut on lähetetty ensisijaisesti sähköpostitse pj Lauri Sihvon toimesta. Kokoukseen toivotaan runsasta osaanottoa. Mahdolliset potentiaaliset uudet jäsenet ovat kokoukseen myös tervetulleita!

Yhdistykselle on myönnetty rahoitusta

Yhdistyksemme laati avustushakemuksen marraskuussa 2021 Metsä Groupin luonnonhoito-ohjelmaan tavoitteena saada lisää rahallista tukea suunnitteilla olevien vesienhoitotoimenpiteiden toteuttamiseen. Tammikuussa 2022 Metsä Group julkaisi tiedotteen, jossa PIENI PYHÄVESI -yhdistyksen kerrotaan olevan yksi kuudesta avustuksen saajasta valtakunnallisesti. Asiaa on hoitanut yhdistyksemme rahastonhoitaja Katri Sihvo-Jokitöyrä. Lisätietoa osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/Media/kaikki-uutiset/Pages/Uutinen.aspx?EncryptedId=1D85B105A644FB55&Title=MetsaGrouponvalinnutensimmaisetrahoitettavathankkeetluonnonhoito-ohjelmaansa

Syksyn kuulumisia

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin syyskuussa, ja sen myötä uudistuneen hallituksen ensimmäisiin tehtäviin kuuluu nyt avustusten hakeminen tarvittavien suojaustoimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Järveen päätyvä kuormitus on saatava minimoitua. Toimivaa yhteistyötä ja talkoovoimaa tarvitaan tietysti edelleen ponnisteluissa yhteisen järvemme eteen! Tarkempi tiedote on lähetetty jäsenistölle. Tiedotteen ohessa on jäsenmaksutiedot 2021 jäsenmaksun maksamiseksi. Kannattaa olla suoraan yhteydessä rahastonhoitajaan, jos … Lue lisää

Ilmastoahdistustako?

Nautin luonnosta ja luonnossa liikkumisesta – näistä mökkimaisemista saan korvaamatonta energiaa lapsiperheen arjen pyörittämiseen ja työssäjaksamiseen. Hyvinvoiva luonto on minulle tärkeä voimavara ja yritänkin tehdä parhaani vähentääkseni elämäntapani aiheuttamia ympäristövaikutuksia. Mutta teenkö tarpeeksi? Vaikka kuinka lajittelen jätteeni, vältän turhan kertakäyttötavaran hankkimista ja pyrin tekemään muutenkin kestäviä ostopäätöksiä, kiinnitän huomiota ruokahävikkiin, ostan fossiilivapaata sähköä, syön aiempaa … Lue lisää

Pitkäaikainen puheenjohtaja siirtynyt taustatukijaksi

Yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Liisa Sihvo on siirtynyt ansiokkaan 10 vuotta kestäneen puheenjohtajakauden jälkeen ansaitusti taustatukijan rooliin. Yhdistyksen jäsenet arvostavat laajasti hänen työtään ja kääntyvät varmasti jatkossakin monessa asiassa hänen puoleensa. Kiitokset vielä kerran Lissulle!

Mäntyharju-Vuohijärven kalatalousalueen vesienhoidon suunnittelu

EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyen Etelä-Savon ELY-keskus toteuttaa hankkeen ”Vesienhoidon yleissuunnitelman laatiminen” kalatalousalueittain. Hanke liittyy ympäristöministeriön käynnistämään vesiensuojelun tehostamisohjelmaan ja sen tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja hoitoa, edistää kalakantojen tilaa sekä vahvistaa nykyisten paikallisten ja alueellisten vesistökunnostusverkostojen toimintaa ja uusien syntymistä. Kalatalousalueellisilla yleissuunnitelmilla täydennetään maakunnassa tehtävää vesienhoidon suunnittelua ja kolmannelle vesienhoitokaudelle 2022-2027 laadittavaa Etelä-Savon vesienhoidon … Lue lisää

Asianmukaiset jätevesijärjestelmät olennaista vesiensuojelun kannalta

Jo useita vuosia on ollut esillä haja-asutusalueita koskeva jätevesiasetus ja sen edellyttämät vaatimukset kohdistuen ranta-alueilla sijaitseviin kiinteistöihin. Määräaika muutoksille oli lokakuussa 2019. Yllättävän monelta kiinteistönomistajalta asia on kuitenkin jäänyt valtakunnallisesti katsoen hoitamatta. Pienen Pyhäveden alueelta itselläni ei ole asiasta kattavaa käsitystä. Asetus ei ole välttämättä vaatinut kaikilta toimenpiteitä, riippuen mm. siitä, milloin rakennuslupa on myönnetty, … Lue lisää

Yhdistyksen vuosikokous ja talkoot lauantaina 1.8.2020

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tänä vuonna poikkeuksellisesti Poitinjoella. Vuosikokous alkaa klo 10 ja se kestää arviolta noin tunnin. Kokouksen jälkeen on tarkoitus jatkaa niittotalkoiden merkeissä – toivottavasti mahdollisimman moni pääsee mukaan! Viralliset kutsut sekä vuosikokoukseen että talkoisiin toimitetaan lähipäivinä.

Etelä-Savon maaseutuohjelmien viestintähanke kiinnostui Poitinjoen ruoppauksesta

Kesäkuun 2020 alussa Maaseutukuriirin tiedottaja Sofia Flygare haastatteli Pieni Pyhävesi -yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Sihvoa koskien Poitinjoen ruoppashanketta. Kuva-aineistoa juttuun toimittivat Martti Kalliala ja Lauri Sihvo. Jutun pääset lukemaan osoitteessa https://www.maaseutukuriiri.fi/hanketarinat/vanhaa-kirkkovenereittia-petrattiin-ruoppaamalla/.