Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun

Metsäasiantuntija TAPIO on julkaisut uudet metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun keväällä 2023. Vesiensuojelun tavoitteena on, että vesistöjen, pienvesien ja pohjavesien ekologinen tila sekä käyttömahdollisuudet säilyvät hyvinä. Suositukset käsittävät asiaa mm. rantavyöhykkeistä ja ojien kunnostuksesta, jotta metsätalouden vesistökuormitukset olisivat mahdollisimman vähäiset. Suosituksiin kannattaa tutustua tarkemmin täällä: Vesiensuojelu | Metsänhoidon suositukset (metsanhoidonsuositukset.fi)