Yhdistykselle on myönnetty rahoitusta

Yhdistyksemme laati avustushakemuksen marraskuussa 2021 Metsä Groupin luonnonhoito-ohjelmaan tavoitteena saada lisää rahallista tukea suunnitteilla olevien vesienhoitotoimenpiteiden toteuttamiseen. Tammikuussa 2022 Metsä Group julkaisi tiedotteen, jossa PIENI PYHÄVESI -yhdistyksen kerrotaan olevan yksi kuudesta avustuksen saajasta valtakunnallisesti. Asiaa on hoitanut yhdistyksemme rahastonhoitaja Katri Sihvo-Jokitöyrä. Lisätietoa osoitteessa https://www.metsagroup.com/fi/Media/kaikki-uutiset/Pages/Uutinen.aspx?EncryptedId=1D85B105A644FB55&Title=MetsaGrouponvalinnutensimmaisetrahoitettavathankkeetluonnonhoito-ohjelmaansa