Koekalastuksia viikolla 32/2019

Etelä-Savon ELY-keskuksen pyynnöstä Luonnonvarakeskus (LUKE) suorittaa Pienellä Pyhävedellä verkkokoekalastuksia, joiden perusteella tehdään järven ekologisen tilan luokittelua. Kalastukset toteutetaan viikon 32 aikana (5.-7.8.). Kalastuksiin on vesialueen omistajien (osakaskunnat, yksityiset) lupa.

Kalaseurannassa järvi jaetaan kahteen eri syvyysvyöhykkeeseen (0-3 m ja 3-10 m). Syvyysvyöhykkeellä (0-3 m) käytetään pohjaverkkoja ja syvyysvyöhykkeellä (3-10 m) kalastetaan pohjaverkkojen lisäksi myös pintaverkoilla. Yhteensä verkkoja lasketaan järveen 26 kpl, keskimäärin 13 per yö. Pyydyksenä käytetään NORDIC-yleiskatsausverkkoa (1,5 x 30 m), joka koostuu 12 eri solmuvälistä, jossa jokaisen solmuvälin paneeli on 2,5 m pitkä. Verkot lasketaan aina illalla ja nostetaan seuraavana aamuna.

Nimensä mukaisesti verkko antaa yleisen katsauksen järven yleisimmistä kalalajeista ja niiden määrästä. Saalista katsotaan kalalajit, lasketaan niiden kappaleet ja painot sekä pituudet. Tulokset tallennetaan syksyllä kenttäkauden päätteeksi ja tiedoista lasketaan ekologiselle tilalle arvosana viisiportaisella asteikolla (huono, välttävä, tyydyttävä, hyvä, erinomainen). Kalastuksista tehdään raportti, jossa menetelmä ja tiedot esitellään tarkemmin.