Asianmukaiset jätevesijärjestelmät olennaista vesiensuojelun kannalta

Jo useita vuosia on ollut esillä haja-asutusalueita koskeva jätevesiasetus ja sen edellyttämät vaatimukset kohdistuen ranta-alueilla sijaitseviin kiinteistöihin. Määräaika muutoksille oli lokakuussa 2019. Yllättävän monelta kiinteistönomistajalta asia on kuitenkin jäänyt valtakunnallisesti katsoen hoitamatta. Pienen Pyhäveden alueelta itselläni ei ole asiasta kattavaa käsitystä.

Asetus ei ole välttämättä vaatinut kaikilta toimenpiteitä, riippuen mm. siitä, milloin rakennuslupa on myönnetty, mutta asia kannattaa jokaisen omalta kohdaltaan ainakin tarkistaa sekä varsinaisen mökin että mahdollisen rantasaunan osalta.

Mitä teknisiin ratkaisuihin ja valintoihin tulee, itse painottaisin asiassa erityisesti puhdistustulosta eli sitä, kuinka paljon järjestelmä käytännössä poistaa kiintoainetta ja ravinteita prosentuaalisesti. Myös käytännöllisyys ja huoltovarmuus ovat valinnassa tärkeitä. Lähestymistapa, jossa järjestelmän hankkii vain pykälien täyttämiseksi, ei ole vesiensuojelun näkökulmasta kannatettavaa.

Kaikki vesistöihin päätyvä ylimääräinen kuormitus pitäisi minimoida. Tuskinpa kukaan meistä haluaa, että järvemme rehevöityvät, kasvillisuus järvissä lisääntyy, kalakannat heikkenevät tai uimavedet alkavat haista epämiellyttävälle. Omilla toimillamme voi olla yllättävänkin laajoja vesistövaikutuksia.

Pienellä Pyhävedellä on hyvä ja aktiivinen porukka pitämässä huolta omasta järvestään – on hienoa olla mukana siinä toiminnassa. Meitä tarvitaan!