Mäntyharju-Vuohijärven kalatalousalueen vesienhoidon suunnittelu

EU:n vesipolitiikan puitedirektiiviin liittyen Etelä-Savon ELY-keskus toteuttaa hankkeen ”Vesienhoidon yleissuunnitelman laatiminen” kalatalousalueittain. Hanke liittyy ympäristöministeriön käynnistämään vesiensuojelun tehostamisohjelmaan ja sen tavoitteena on parantaa vesien tilaa ja hoitoa, edistää kalakantojen tilaa sekä vahvistaa nykyisten paikallisten ja alueellisten vesistökunnostusverkostojen toimintaa ja uusien syntymistä. Kalatalousalueellisilla yleissuunnitelmilla täydennetään maakunnassa tehtävää vesienhoidon suunnittelua ja kolmannelle vesienhoitokaudelle 2022-2027 laadittavaa Etelä-Savon vesienhoidon toimenpideohjelmaa.

Työn tilaajana on Etelä-Savon ELY-keskus ja yleissuunnitelman laadintaan osallistetaan laaja sidosryhmäjoukko Mäntyharju-Vuohijärven kalatalousalueelta, kunnista ja vesistöjen valuma-alueen toimijoista. Pieni Pyhävesi -yhdistys ry on myös kutsuttu mukaan Mäntyharju-Vuohijärven kalatalousalueen vesienhoidon suunnittelutyöryhmään. Yhdistyksemme edustajana suunnittelutyöryhmässä on Lauri Sihvo. Yhdistys tavoittelee hankkeesta asiantuntija-apua ja rahoitusta mahdollisten vesiensuojelurakenteiden toteuttamiseksi Mäntysenlammesta ja Honkalammesta Kaalislahteen laskeviin ojiin sekä Hemmonselän pohjoisosaan aina Louessuolta asti laskevaan ojaan.